خرید روز رول پوز POS + قیمت روز


در جامعه‌ی امروزی هیچ مکانی را پیدا نمی‌کنید که دستگاه‌های کارت‌خوان در آن نقشی نداشته باشند. مسلماً نگه‌داشتن پول در کارت‌ اعتباری بسیار راحت‌تر از نگهداری پول نقد است. در نتیجه اکثریت افراد از کارت اعتباری استفاده می‌کنند و همین دلیل باعث کاربردی شدن دستگاه‌‌های POS و رول‌ها شده است. رول دستگاه پوز POS ترکیبی از رنگ و اسید است که در برابر حرارت حساس است. هنگام کار با دستگاه پوز، دستگاه حرارت ایجاد می‌کند و این حرارت سبب چاپ اطلاعات بر روی کاغذ می‌شود. در ادامه بیشتر به جزئیات رول‌ها می پردازیم. این رول‌ها هزینه‌ای کم و چاپ با …

رول دستگاه کارتخوان (POS-پوز) 16متری هانسول

خرید روز رول پوز POS + قیمت روز